Директива за енергийна ефективност

Техническите правила са необходими за разработването на обща енергийно ефективна технология, но само те не са достатъчни.Необходимо е да се ускори изпълнението на различни дейности за по-добра енергийна ефективност